Facebook
You Tube

Bajkowa Sztuka Dziecka

 

Zajęcia w poniedziałek, godz. 16.10-17.00.
Uczestnicy: dzieci 3-6 lat.
Instruktor: Lucyna Kraśkiewicz.
Opłata: 70 zł/m-c obejmuje materiały. Pojedyncze zajęcia 25 zł.

 

Na zajęciach dziecko nauczy się odkrywać świat przez pryzmat bajek, baśni i legend. Wspólnie z bajkowymi bohaterami będzie mogło przeżywać ich przygody, troski, smutki i radości, dzięki czemu rozwinie swoją wrażliwość i empatię. Będzie przebywać w kolorowym, pełnym różnych kształtów i materiałów otoczeniu. Nauczy się posługiwać narzędziami plastycznymi w ramach całego wachlarza proponowanych technik. Ćwiczenia z użyciem farb czy pasteli pomogą mu rozwijać sprawność manualną, przygotują do nauki pisania. Warsztaty sprawią, że dziecko będzie pomysłowe, ciekawe nowych wyzwań i samodzielne. Nauczy się jak wykorzystywać swój talent w słusznym celu, a zarazem współpracować z grupą, by stworzyć „małe dzieło sztuki”. Zajęcia plastyczne nauczą je postrzegać świat wszystkimi zmysłami, rozwiną wyobraźnię i intuicję.

 

Lucyna Kraśkiewicz: Na zajęciach sekcji „Bajkowa Sztuka Dziecka” najmłodsi poznają różne techniki plastyczne: rysunkowe, graficzne, malarskie, przestrzenne i płaskie, a spośród nich: wydrapywanka, wyklejanka, wycinanka, stemplowanie, kolaż, frotaż, witraż, płaskorzeźba,  monotypia, kompozycja z masy solnej i inne. Nauczą się posługiwać różnymi materiałami plastycznymi, takimi jak: farby, kredki, tusze, plastelina, bibuła, materiały przyrodnicze i tekstylne.

Warsztaty plastyczne będą wzbogacone w twórcze i bajkowe elementy. Bajkoterapia, to doskonała metoda relaksacyjna, dająca wsparcie i poczucie siły. Bajki, chętnie słuchane przez wszystkie dzieci, pełnią ogromną rolę w ich rozwoju i wychowaniu. Pomagają im zrozumieć świat i siebie oraz zachęcają do pokonywania własnych trudności. Również dostarczają wzorców moralnych, mówią co dobre, a co złe. Dziecko ma możliwość identyfikacji z pozytywnym bohaterem bajki. Dzięki temu pobudza własną wrażliwość, samodzielne myślenie i wyobraźnię.
Po wysłuchaniu różnorodnych bajek oraz baśni, dzieci na warsztatach będą tworzyły ilustracje do nich, uzewnętrzniając przy tym swoje emocje i uczucia. Nie zabraknie ćwiczeń i zabaw stymulujących twórczość, a m.in. układania własnych bajek i tworzenia mini książek artystycznych.

 

SUKCESY:

  • NOMINACJA rodziców do nagrody Słoneczniki 2017 portalu Czasdzieci.pl, więcej...
  • NOMINACJA rodziców do nagrody Słoneczniki 2016 portalu Czasdzieci.pl, więcej...
  • Statuetka Słoneczniki 2014 portalu Czasdzieci.pl, więcej... 
  • Konkurs "Zwierzęta leśne wokół nas", Dom Kultury "Wygoda”, wyróżnienia: Lena Chajęcka, Wiktoria Dzienis i Antonina Godlewska, 6.06.14
  • Konkurs "Kanały, rzeki, morza i oceany", Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, nagrody i dyplomy: Adela Kalinowska, Amelia Tyczyńska, Wiktoria Dzienis i Lena Chajęcka.
  • Konkurs "Słodki dzień ze Wspólną Drogą, Fundacja "Wspólna Droga" United Way Polska, nagrody: Antonina Godlewska, Kasia Szewczyk, Marianna Paruch, Wiktoria Fortuna, Amelia Tyczyńska, Lena Chajęcka, Gabriela Barszcz i Wiktoria Dzienis otrzymały nagrody – zabawki od Firmy Mattel Poland Sp. z o.o. Informacje o wynikach znajdują się na stronie: www.wspolnadroga.pl
  • Konkurs „Mebel dziecięcych marzeń 2014”, Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oraz meble.pl S.A, nagroda: Aleksandra Karwowska (7 lat) za pracę „Stół z kwiatami” (pufa dziecięca marki Sit-Sit), 5.12.13, więcej...
  • XI Konkurs Plastyczny, Klub Kultury "Aleksandrów", wyróżnienie i nagroda: Zuzanna Tomasiak

Wypełnij wszytstkie pola

targowek.waw.pl