Facebook
You Tube

Fokus na Targówek

Podnoszenie kompetencji kadry kultury stanowi nieodzowny czynnik rozwoju instytucji, a co za tym idzie także sektora kultury. Potrzeba permanentnego pogłębiania kompetencji pojawia się w wielu rekomendacjach, programach czy strategiach. Laboratorium Edukacji Kulturalnej w roku 2016 przeprowadziło cykl szkoleń podstawowych i uzupełniających dla pracowników warszawskich domów kultury.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl spotkań warsztatowych, które wyposażą pracowników DK Zacisze i DK Świt w wiedzę z zakresu ewaluacji prowadzonych działań kulturalnych, nowych kreatywnych metod badania opinii mieszkańców.
Druga część projektu zakłada zlecenie zewnętrznej firmie wykonania profesjonalnych badań konsumenckich. Informacje zebrane przez kadrę pracowniczą domów kultury oraz firmę badawczą dadzą obraz potrzeb mieszkańców Targówka.
Ostatnim elementem działań projektowych będzie próba przygotowania wspólnego wydarzenia, akcji, oferty (w zależności od oczekiwań mieszkańców) przez pracowników obu placówek kulturalnych.

Założenia projektu partnerskiego

  • Poznanie i odpowiedź na potrzeby kulturalne mieszkańców Targówka, wspólne budowanie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców dzielnicy.
  • Wzmocnienie kadry dwóch instytucji kulturalnych działających na Targówku.

Cel projektu

  • Budowanie partnerstwa i rozwój domów kultury zlokalizowanych na warszawskim Targówku, by zwiększyć udział mieszkańców w procesie tworzenia kultury.

Cele bezpośrednie

  • Rozwijanie kompetencji kadr kultury w zakresie kreatywnych metod badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Targówka oraz ewaluacji wydarzeń kulturalnych do nich skierowanych.
  • Wymiana wiedzy i doświadczeń pracowników DK Zacisze i DK Świt.
  • Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Targówka.
  • Próba wspólnego przygotowania i zrealizowania wydarzenia będącego odpowiedzią uprzednio zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców dzielnicy Targówek.

 

Organizatorzy

Dofinansowanie

Partnerzy

Wypełnij wszytstkie pola

targowek.waw.pl