Facebook
You Tube

Marta Abramczyk

Marta Abramczyk jest absolwentką Liceum Profilowanego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych na ul. Łucka 17/23 w Warszawie. Obecnie studiuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia kliniczna dziecka (trzeci rok). Ma 21 lat.

Marta uczy nas przed wykładami poszczególnych słów z języka migowego.

Patrz: Usłysz nas

Język migowy:http://slownik.effatha.pl/

Wypełnij wszytstkie pola

targowek.waw.pl